Çevre ve İnsan Politikamız

Çevre ve İnsan Politikamız

Amacımız ;

Hizmet verdiğimiz toplumlara yüksek kalitede hizmet, yaşadığımız topluma ekonomik fayda, toplumsal uyum ve istihdam vasıtasıyla yaşadığımız yere fayda sağlamak ve çevremizi korumaktır.

Hedeflerimiz ;

Gereksiz enerji, atık ve su kullanımımızı azaltarak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirgemek.

Bölge insanına iş imkanı sağlayarak ve mal ve hizmetleri yerel kaynaklardan satın alarak destinasyon için ekonomik fayda sağlamak.

Personel memnuniyetini sürekli arttırmak.

Kullanmış olduğumuz atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak çevreye daha duyarlı olmaktır.