SONSUZA DEK SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Sürdürülebilirlik; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan faaliyetlerdir. 

Sürdürülebilir kalkınma; insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını kalkınmasını programlama anlamı taşımaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma; Sosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 

Kurumsal Profili; Forever Club seyahatlerinizi düşlediğinizden daha fazla keyif alacağınız şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olan, kusursuz bir ev sahibidir. Bunun sağlarken de, kuruluşundan itibaren çevreye ve sosyal çevresine duyarlı bir tesis olmayı kendine hedef edinmiş, sürdürülebilir turizmin gerekliliğine inanmış, bulunduğu sosyal çevrede de bu farkındalığı arttırmayı hedeflemiştir. Bu nedenle çok çeşitli konu ve alanlarda çalışmalar yapmış ve halen sürdürmekte olduğu çalışmaları ek uygulamalar ile geliştirmeye çalışmaktadır. Yönetimin yapıcı desteği, çalışanların bilinci ve yerel yönetimlerle işbirliği halindeki tavrı, bu konuya gösterdiği hassasiyetin en önemli göstergeleridir. 

Bodrum Tarihi; Dünyaca ünlü Bodrum Yarımadası; 3 bin 500 yıllık tarihi,  kadim medeniyetlerden miras aldığı kültür ve sanatı, doğal güzellikleri, özgün mimarisi, tarımsal zenginlikleri, gastronomisi, iklimi, denizi ve muhteşem koyları ile ‘’ Cennetten Bir Köşe ‘’ unvanını taşımaktadır.

Milattan önceki çağlardan itibaren insanoğlunu kendine hayran bırakan Bodrum; Antik Çağ’dan günümüze   Leleg, Karia, Pers, Dor, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi çeşitli kültür ve uygarlıkların izlerini barındırır.

Otelimizin temel prensibi olan ‘Yüksek Standartlarda Kaliteli Hizmet’ anlayışı, Bodrum’un tarihi, kültürel ve doğal mirasının tanıtımına katkı sağlayarak misafirlerimizi en mükemmel şekilde ağırlamaktır.

Forever Club olarak; 

Tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir. 

Toplam kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını korur, geliştirir ve etkinliğini sürekli kılarız. İçinde yaşadığımız çevreyi korumak, yerel halka gerekli desteği vermek ve devamlılığını sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. 

Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, hava, su ve toprak kirlenmesini, enerji tüketimini en aza indirgemek için gerekli önlemleri alır ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlar, tarihi yerlerin korunmasında gerekli desteği sağlarız. 

Faaliyetlerimizi kontrol eder ve sürekli iyileştiririz. Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitim veririz. 

Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlar ve sivil toplum örgütleri veya yerel birliklerle işbirliği yaparak çevre koruma projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz. 

Otelimiz misafirlerinin sağlığı ve güvenliği için; Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulaması ile hijyen şartlarını ön planda tutar, sağlıklı gıda üretimi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat hükümlerine uyar, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek yenileriz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet göstererek rekabet eden otelimiz her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı gösterecektir.

 

Vizyonumuz; Forever Club, sunduğu kaliteli hizmet ve misafir memnuniyeti ile sektörün önde gelen oteli olarak, yurt içi ve dışında, almayı hak ettiği ödülleriyle, tanınan bir özel konaklama tesisidir. Çalışanların ve yöneticilerin birinci derecede tercih ettikleri huzurlu bir çalışma ortamında en iyi marka olmanın verdiği güvenle sürekli büyür ve gelişir.

Misyonumuz; Biz, turizm sektöründe, Otelcilik, Yeme-içme, SPA ve toplantı hizmetlerinde söz sahibi olarak yeni yatırımlar için fırsatlar oluşturur, çalışanlarımızla bir ekol yarattığımıza inanırız. Sunduğumuz hizmetin kalitesiyle misafirlerimizin ülkemizden ve otelimizden her zaman memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlar, ülkemizin tarih ve kültür tanıtımına katkıda bulunuruz.

 

Forever Club Belgeleri ve Ödülleri; 

ï Denizimizin ve sahilimizin temizliğinin devamı için MAVİ BAYRAK ödülümüz mevcuttur.

 

ï Çevrenin Korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakması yoluyla çalışmalarımıza katkı sağlamasından dolayı YEŞİL ANAHTAR belgemiz mevcuttur. 

 

ï Çevreye karşı duyarlılığımızın belgesi olan SIFIR ATIK belgemiz mevcuttur. 

 

İş Prensipleri; Forever Club olarak doğaya yaşama, çevreye ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen, misafirlerine karşı güler yüzlü olmak iş prensiplerimizdendir. Sürekli gelişim adına, çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla desteklemekteyiz. Öncelikli olarak çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz. 

Kurumsal Sorumluluklarımız; 

ï Çevre Dostu Olmak; Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedeflerimizdir. 

ï Bölge Halkını Desteklemek; İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonominin canlanmasına katkı sağlamaktayız. 

ï Sürdürülebilir turizm; Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. 

ï Fırsat Yaratmak; Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkânı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programı ile destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek; üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz. 

Satın alma ve Tedarik Uygulamaları 

Forever Club olarak; hammadde tedariki ve diğer malzeme ve hizmetlerin tedariki yapılmaktadır. Her ürün için ilgili tedarikçi firmalara yasal şartları, hammadde şartnamelerini ve müşteri şartlarımızı paylaşarak, ürün tesise gelmeden önce önlem alıyoruz. Satınalma sözleşmelerimiz sorumlu tedarik ilkelerimizi içermekte. Tedarikçi firmalarımız ile yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmaktayız. Tedarikçi seçimlerinde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2018 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olması tercih önceliğimizdir. Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO₂ salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanlarını desteklemekteyiz. 

Çalıştığımız tedarikçilere politikamızı, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, çevre ve sosyal sorumluluk projelerini paylaşmaktayız. Atık miktarını azaltmak amacıyla satın alma sürecinde büyük ambalajlı ürünler seçilmekte, küçük gramajlı ürünlerin kullanımı zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedir. Ayrıca mümkün oldukça tekrar kullanılabilir ürünler tercih sebebimizdir. 

Forever Club Çevre Yaklaşımımız; Turizmin ülke ekonomilerine, kültürel ve toplumsal gelişmeye olan etkileri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Zaman içerisinde, turizmin çevre üzerinde yarattığı tahribatın da, en az olumlu etkileri dikkate alınması gerektiğinin farkına varılmıştır. Turizmde gelişme ancak sürdürülebilir olması halinde gelecekte de var olabilecektir. Forever Club olarak sürdürülebilir turizm proje ve uygulamalarımızda; doğal çevrenin, bitki ve hayvan varlıklarının korunmasının ve turizmde sürdürülebilir gelişmenin altyapısını kurarken, sürdürülebilirliğin elde edilmesinde en önemli unsurların başında gelen ortak bilinç ve anlayışı da yaratmayı hedeflemekteyiz. Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba göstermekteyiz. 

Enerji Yönetimi; Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Öncelikle enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları tespit edilmelidir. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmelidir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme sağlanmalıdır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmektedir.

Forever Club olarak; yeni kurduğumuz güneş enerjisi santrallerini aktif olarak kullanıma açtık. 

 

Kazan Dairesi ve ısı merkezi; Kazan yanma verimliliği sürekli kontrol edilmekte olup yalıtım eksikliği olan yerler belirlenip düzeltme olarak yapılmaktadır. Kazanların baca gazı sıcaklıkları 113°C civarlarındadır. Bu durum enerjinin verimli kullanıldığını göstermektedir. Tesisat sistemi yalıtımlıdır. Kazanlarda baca gazı ölçümleri yapılmaktadır. 

¨ Tesisat yalıtımları; Bina kazan dairesinde bütün ısıtma ve soğutma hatlarına termal çekimleri yapılmıştır. Bu işlem sonucunda bütün ısıtma ve soğutma hatlarının yalıtımlı olduğu ve herhangi bir ısı kaybı gerçekleşmemektedir. 

 ¨ Eşanjör; Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. Eşanjör uygulaması oldukça verimli ve hiçbir enerji tüketmeden çalışan çok verimli bir sistemdir. İşletmemizde birçok alanda eşanjör kullanılmaktadır. 

¨Isı pompa uygulaması; Otelimizin ısıtma ve soğutma sistemi için yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ısı pompası uygulaması gerçekleşmektedir. Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile düşük sıcaklıktaki bir ortama aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren makinadır. Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutmak için kullanılmakta. Isı pompası sistemlerinin en önemli özelliği ise çevrimin oluşması için harcanan enerjiden daha fazlasını kaynaklar arasında transfer edebilmekte. 

¨ Kapı ve pencereler; Otel ana giriş ve çıkış kapısı sensor kapılı olup ısı kayıpları fazla olmamaktadır.

¨ Otelde kullanılan suların günlük olarak takibi sağlanmaktadır. Tüm oda musluklarına parlatörler konularak su tasarrufu yapılması sağlanmıştır.

ATIK YÖNETİMİ 

Forever Club olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. 

Geri Kazanılabilir Atıklar; Atık üretimimizi kaynağında azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmayı teşvik ediyoruz. Sıfır atık projesi kapsamında renk kodlarına göre atık ayrışımını yapmaktayız. Personellerimize atık ayrışımı hakkında eğitimler verilmektedir. Misafirlerimiz için de genel alanlarda renkli atık kumbaraları bulunmaktadır. Ayrıca misafir odalarımızda atık ayırışımı ile bilgilendirici çevre kitapçıkları bulunmaktadır. 

¨ Ana atık ünitesi bölümümüzde plastik, kâğıt- karton, metal, cam, organik atıklar ayrı ayrı istiflenerek atıklarımız, daha sonra geri dönüşümünün sağlanması amacıyla bertarafı için lisanslı firmaya teslim edilir. 

¨ Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır. 

¨ Personel alanlarında su sebili kullanılarak tek kullanımlık su tüketimi azaltılmaktadır. 

¨ Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. Otelimizde bulunan belge sistemlerini de elektronik ortamda takibini yapmaktayız ve dokümantasyon, talimatlar, formlar departmanlar buradan kayıtlara ulaşmaktadır. 

¨ Talimatlar, prosedürler, memorandumlar, iç yazışmalar ve yapılan güncellemeler e-mail olarak departmanlara duyurulmaktadır. 

¨ Otel genel alanlarımızda atıkların kaynağında ayırılabilmesi amacıyla “Atık Ayrışım Kumbaralarımız” mevcuttur.

¨ Barlarımızda, restoranlarımızda ve üretim alanlarımızda atık cinslerine göre kaynağında ayrıştırılmaktadır.

2023 yılı içinde de atık ayrışımına gereken özen gösterilerek yazışmalar elektronik ortamda yapılmaya devam edilecek, elektronik ortamda takibi yapılması mümkün olan kayıtlar baskıya alınmayacak, personel bilinci için gerek iç gerek dış eğitimler verilmeye devam edecektir. Atık miktarı %5 azaltma hedeflenmektedir.

KİMYASAL KULLANIMI 

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Tesisimizde bakım-onarım faaliyetlerinde, temizlik faaliyetlerinde ve bahçe ilaçlamalarında kullanımı söz konusudur. Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizlik yapmak ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanılarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca; ¨ Tesisimiz genelde kullanılmakta olan deterjan, dezenfektanlar ve kimyasallar çevre (doğa) ve insan sağlığına zarar vermeyen türdendir. Bu malzemelerin seçiminde özellikle MSDS raporları incelenir. Kullandıkları süre boyunca bu raporlar saklanır. Ulusalararası standartlara uygunluğu için CAS kodlarının uygunluğu değerlendirilir. 

¨ Bahçemiz için kullanılan ilaçlar ve gübrelerin organik olmasına özen gösterilmektedir. Tüm bahçe uygulamalarında, muadil organik ürün var ise birincil olarak tercih edilmektedir. 

¨ Yüzme havuzumuzda otomatik dozajlama sistemi mevcuttur.

 ¨ Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışarak kimyasal atıkların takibini yapmaktayız. 

¨ Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için personel eğitimleri veriyoruz. 

Mümkün oldukça konsantre ürünler kullanmaya çalışıyoruz. 

¨ Dışardan hizmet aldığımız haşere ile mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu garanti altına alıyoruz.

2023 yılı hedefimiz; kimyasal kullanımlarını kontrollü bir şekilde kullanımını devam ettirmek ve Kimyasal Sızıntı, Tehlikeli Kimyasal Atıkları vb. durumlara için gerekli önlemler için eğitim ve tatbikat uygulamalarını eğitimleri yinelemektir.

KARBON SALIMINI KARBON AYAK İZİ 

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Karbon salınımına toplam elektrik, lng, mangal kömürü, otel araçları, mazot tüketimi etki etmektedir. Emisyon azaltılması için izleyeceğimiz yollar; 

ï Enerji verimliliği yüksek makine ve ekipman kullanarak tüketilen enerjiyi azaltmayı sağlamaya çalışıyoruz. 

ï Geri Dönüşüm, otellerimizin içindeki cam, kağıt, plastik, metal gibi atıkların, personellerin bilinçlendirme eğitimlerini arttırarak geri dönüşüm verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Atıklar biriktirilerek geri dönüşüme kazanılırsa emisyon azaltımı sağlanır. Çünkü sıfırdan bir hammaddeyi üretmek için gereken enerji, yeniden kazanma için gerekenden daha fazladır. Örneğin 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile 36 ton CO2 emisyonu atmosfere salınmamış olmaktadır. 

ï Tedarikçilerimizi yakın civardan seçerek tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımını minimize ederek doğaya salınacak emisyonun azaltılmasını sağlıyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

  • Tesisimizde Yerel sanatçıların yaptığı resimleri sergiliyoruz

  

  • Ana restoranda haftada bir yapılan Türk gecesinde ülkemize özgün yemekler yapılıp tanıtım yapıyoruz.

 

  • Otelimizde Bodruma özgü süngerlerin heykellerinin olduğu diaromayı sergiliyoruz.

 

  • Ülkemizin bir kültürü olan Bakır çay kazanları kullanıyoruz ve misafire tanıtımını yapıyoruz.

 

  • Bodrum tarihi yer ve gezilecek yerleri misafirlerimize bilgi vererek tanıtımını yapıyoruz.
  • Bodrum’un simgesi olan Begonvil çiçeğini otel girişinde sergiliyoruz.

 

  • Her yıl Bodrum Yarımadasının farklı tarihi, doğal, kültürel miras alanlarına ücretsiz turlar düzenliyor, bu alanların korunmasına ve tanıtılmasına dikkat çekiyoruz.
  • Her yıl sezon başı ve sezon sonu misafirlerimiz ve personelimizle Sahilimiz Temiz Olsun sloganıyla sahilimizi ve denizimizi temizliyoruz.

Tesisimiz tarafından ağaçların herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; 

¨ Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmektedir. 

¨ Yangın tatbikatları yapılmaktadır. 

¨ Acil Durum Ekipleri oluşturulmuştur. 

¨ Yangın hidrantların, yangın tüplerin vs. bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

ÇALIŞMA HAYATI 

Forever Club çalışanları işe başladıkları anda Oryantasyon Eğitimi programına alınarak, otelin tarihçesi, tesis içinde uyulması gereken kurallar, çalışanlardan beklentilerimiz, çevre çalışmalarımız, politikamız ve kalite yönetim sistemleri gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

FIRSAT EŞİTLİĞİ 

Eğitim Olanakları  

Sürekli eğitim ve gelişim anlayışı ile çalışanlarımıza Kişisel Gelişim Eğitimlerinin yanında bölüm içi Mesleki Gelişim Eğitimleri de verilmektedir. 2023 yılında iç ve dış eğitimlerimiz eğitim planına göre verilmeye devam etmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR  

ϖ Çamaşırhane Kullanımı; Tüm çalışanlarımızın iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir. Lojmanı kullanan personelin kullanmış olduğu çarşaf ve gündelik kıyafetleri de lojmanımızda bulunan çamaşırhanede ücretsiz olarak yıkanmaktadır. 

ϖ Personel Servisi; Otel işletmelerinde doğası gereği çalışanlar değişik vardiyalarda görev yapmaktadır. Bu da değişik saatlerde servisle ulaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle otel ile Milas arasında günün farklı saatlerinde servislerimiz bulunmaktadır. 

ϖ Lojman Kullanımı; Personel lojmanı ikametgâh adresi şehir dışında olan tüm personellerimizin kullanımına açıktır. 

ϖ Personel Yemekhanesi; Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. Kahvaltı, öğle, akşam ve gece menüsü şeklinde hizmet vermektedir. Ayrıca sıcak ve soğuk içecekler mevcuttur. 

ϖ Ramazan Yardımı; Her yıl Ramazan Ayında anlaşmalı bir market ile personele alışveriş çekilişi verilmektedir. 

ϖ Kurban Eti Dağıtımı; Her yıl Kurban Bayramında et kesmeyen personeller için et dağıtımı gerçekleşmektedir. Lojmanda konaklayan personel içinde Bayramın 1. Günü kavurma şeklinde sunulmaktadır. 

ϖ Otellerimizde öğrencilere staj imkânı sunulmaktadır.

POLİTİKAMIZ 

1. Forever Club Olarak Kalite, Gıda Güvenliği, Sosyal ve Çevre Politikası; Bir hizmet sektörü olan otelcilikte 1997 ‘den beri faaliyet gösteren FOREVER CLUB, her daim gelişmeyi ve yenilenmeyi ilke edinmiştir.

Kalite Politikamız üst yönetimin lider ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; süreçleri ve sistemleri çağın gereklerine uygun iyileştirerek, misafir odaklı hizmet anlayışını bir felsefe ve yaşam biçimi olarak gerçekleştirmektedir.

Yasa ve mevzuatlara uyan, gıda güvenirliliğini ve hijyene önem vererek, otelimizde konaklayan misafirlerimizin sağlığını ön planda tutan; onların istek ve memnuniyetlerini temel anlayışımız olarak kabul eden ve tüm bunları sağlarken Sürdürülebilir Çevre ve İş Güvenliğine de maksimum dikkat ve önem veren bir işletme anlayışımız vardır. 

2. Bölge Turizmine ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız; Forever Club olarak atıklarımızın ayrıştırılarak, geri dönüşümü olabilecek atıkların ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olanlarının bertaraf işlemi görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz. Uyguladığımız Yönetim Sistemini bünyemizde kurarak tüm departmanların çevre boyutlarını inceler, çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilir bir turizm için minimum düzeyde tutarız. Çalışanlarımıza da çevre konusunda eğitimler verip ilişki içinde oldukları çevreyi korumalarını sağlayıp toplumun talep ve beklentilerine hitap etmekteyiz.

Forever Club Çevreye Saygılıdır; 

• Endemik bitki türlerini ve hayvanları bünyemizde barındırarak doğal yaşamı desteklemekteyiz. 

• Bahçemizde damlama sistemiyle sulama yapılarak su ve elektrik tasarrufu sağlarız, 

3. Yerel İlişkilerimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Bölgedeki Üretimi Teşvik Amaçlı Olarak; Sürdürülebilir çevreye yönelik satınalma politikamız doğrultusunda mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın alırız. Sektörümüzde ilgili yasal mevzuatlara ve gerekliliklere de uymayı 

taahhüt ederiz. Yereldeki Sivil Toplum kuruluşlarını destekleyerek yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz. Yerel halkın örf ve adetlerine saygı duyarak onlara zarar vermeden devamlılığımızı sağlamaktayız. Ürünlerimizi alırken misafir memnuniyetini etkilemeyecek düzeyde lokal kaynaklardan temin ederiz, bu sayede gereksiz taşıma olmadığı için CO2 salınımını azaltmış oluyoruz. Tedarikçilerimizle iyi ilişkiler kurarak alınan malzemelerin karşılığının zamanında ödenmesini sağlarız. Konaklayan misafirlerimize tarihi eserler, müzelere, çevre restoran ve alışveriş merkezleri hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler veririz. 

4. Sosyal Politikamız; 

Uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını desteklemek ve izlemek, faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken çalışanların sağılığını, refahını ve çevrenin korunmasını sağlamak. Çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer veririz. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar, vb) sürecinde deneyim, beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim /değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese millet, ırk, din, inanç yaş, tabiiyet, cinsel yönelim, medeni durumu, gebelik, engellilik, sendika üyeliği ve siyasi düşünce gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir. Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri; huzur ve düzen içerisinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. Çalışanların öneri ve şikâyetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikâyet kutuları herkesin ulaşabileceği yerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir. 

5. İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak; Mevzuat ve yasal olarak belirlenmiş kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olan tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek, çalışanlarımızı, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz için güvenli ve sağlıklı ortamlar sunmak, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime bilinç artırıcı eğitim ve 

bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. 

6. Çocuk İstismarı Politikası; 

Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslararası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimser, her türlü çocuk istismarına karşı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine karşı tavrı vardır ve kanunlarla belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmaz, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime (çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler) bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Herhangi bir problemde Güvenlik Departmanı tarafından polise ihbar edilecektir.